اخبار شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان و باشگاه نوید ایران زمین
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

با همکاری باشگاه نوید ایران زمین، طرح ارائه تخفیف به سهامداران در شرکت گردشگر گستر خانه ما فراهم شد.

۱۳۹۷/۸/۵

همکاری باشگاه نوید ایران زمین، طرح ارائه تخفیف به سهامداران با شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین فراهم شد.

۱۳۹۷/۷/۲۴

همکاری باشگاه نوید ایران زمین، طرح ارائه خدمات با امکانات ویژه به صورت اقساطی و نقدی به سهامداران این شرکت با فروشگاه شهر فرش فراهم شد.

۱۳۹۷/۵/۲۵

با همکاری باشگاه نوید ایران زمین طرح ارائه تخفیف ویژه سهامداران این شرکت بابت خرید از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا فراهم شد.

داده ای یافت نشد.