اخبار شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان و باشگاه نوید ایران زمین
۱۳۹۷/۵/۲۴

با همکاری باشگاه نوید ایران زمین، طرح ارائه تخفیف به سهامداران این شرکت در شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی الی گشت فراهم شد.

۱۳۹۷/۵/۲۲

با همکاری باشگاه نوید ایران زمین طرح ارائه تخفیف ویژه سهامداران این شرکت بابت خرید از تخفیف گروهی نت برگ فراهم شد.

۱۳۹۷/۵/۲۰

با همکاری باشگاه نوید ایران زمین، طرح ارائه تخفیف ویژه به سهامداران این شرکت در موسسه سفیر گفتمان فراهم شد.

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

حسب موافقت و دستور مدیر عامل محترم بانک، شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان (تاسا) بمنظور تامین آتیه، رفاه حال سرمایه انسانی شاغل در بانک ایران زمین که دارای قرارداد استخدامی تمام وقت می باشند، طی شماره 516786 مورخ 19‏/07‏/1396 و شناسه ملی 14007123145 در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت و تاسیس گردید.

داده ای یافت نشد.